Dz.U. nr 876 – ustanowienie Sądu Pracy

Opis:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.10.1931 ws. Sądu Pracy w Dąbrowie Górniczej:
Dziennik Ustaw. Poz, 875, 876 i 877.

876.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemyślu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r.  o    ustanowieniu sądów pracy w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej.

Na podstawie ust. 1 i 2 art. 1, ust. 1 art. 2 i ust. 1 art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanawia się w okręgu sądu okręgowego w Sosnowcu dwa sądy pracy: „Sąd pracy w Sosnowcu” oraz „Sąd pracy w Dąbrowie Górniczej”.

Sądy pracy w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej rozpoczną swoje czynności z dniem 15 stycznia 1929 r.

§ 2. Okrąg sądu pracy w Sosnowcu obejmuje okręgi sądów grodzkich w Sosnowcu i w Czeladzi.

Okrąg sądu pracy w Dąbrowie Górniczej obejmuje okręgi sądów grodzkich w Dąbrowie Górniczej1 i w Będzinie.

§ 3. Liczbę ławników sądu pracy w Sosnowcu określa się na 62 z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 124, liczbę zaś zastępców ławników na 124 z każdej z tych grup, razem na 248.

Liczbę ławników sądu pracy w Dąbrowie Górniczej określa się na 45 z każdej grupy pracodawców i    pracowników, razem na 90, liczbę zaś zastępców ławników na 90 z każdej z tych grup, razem na 180.

§ 4. Liczbę ławników sądu okręgowego w Sosnowcu, powołanych z okręgów obu sądów pracy w Sosnowcu i w Dąbrowie Górniczej określa się na 35 Z każdej grupy pracodawców i pracowników, razem na 70, oraz liczbę zastępców na 70 z każdej z tych grup, razem na 140. Z liczby powyższej z okręgu sądu pracy w Sosnowcu powołuje się 40 ławników i 80 zastępców, z okręgu zaś sądu pracy w Dąbrowie Górniczej 30 ławników oraz 60 zastępców.

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie

Z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski Minister Skarbu: G. Czechowicz Minister Rolnictwa: K, Niezabytowski Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Dokumenty Bibliografia - Czasopisma i gazety - Dziennik Ustaw

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6822 - skany

155 - wpisy encyklopedyczne

335 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij