Rewers przepustki do Huty Bankowej

Opis:

Cyfrowa kopia ciekawego dokumentu, którego nadruki są wykonane na płótnie! Przepustka do Huty Bankowej z regulaminem:

Do wiadomości !

1. Niniejszą przepustkę należy okazać w portierni przy wstępie na teren huty.
2. Prawo wstępu do innych oddziałów z wyjątkiem drugostronnie wymienionych jest surowo zakazane.
3. Nieniejszy dowód nie jest przenośny i nadużycie takowego do innych celów jest karalne. Zagubienie legitymacji należy natychmiast zgłosić kontrolerowi.
4. Dowód nie jest ważny bez fotografii.
5. Przez przyjęcie dowodu zobowiąuje się właściciel wykonać ściśle zlecenia i zarządzenia Huty Bankowej.
6. Po rozwiązaniu stosunku służbowego należy niniejszy dowód oddać natychmiast w biurze płacy, w innym bowiem wypadku występujący nie otrzyma papierów zatrudnienia.

 

Podziękowania dla właściciela za wykonanie kopii.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 24 Archiwalia - Dokumenty Kopalnie, huty, firmy - Huty - Huta Bankowa Archiwalia - Dokumenty - Przepustki - II Wojna Światowa Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij