OSP Gołonóg zaprasza na zabawę

Opis:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOŁONOGU
urządza w sobotę, dnia 16 lutego 1946 r.
W KASYNIE PRZY KOPALNI >FLORA< W GOŁONOGU

ZABAWĘ TANECZNĄ

na którą uprzejmie zaprasza
Ob……………z rodzią

Wejście wyłącznie za okazaniem zaproszenia.
Bufet obfity we własnym zakresie. – Orkiestra doborowa. – Wstęp: Panowie 40 zł, Panie 30 zł.
Początek zabawy o godz. 20-ej. – Dochód przeznacza się na remont remizy strażackiej.
Od godz. 21:30 wejście na zabawę zamknięte.

Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie zbiorów.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Dokumenty Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Muzeum Miejskie Sztygarka

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij