Monsieur Ollagnier

Opis:

Spółka Aukcyjna Hutnictwa i Stalownictwa
HUTY BANKOWEJ
w Dombrowie (Polska pod zaborem Rosyjskim)
Kapitał: 19.800.000 Franków. Siedziba Spółki: 91, Rue St. Lazare Paris
Telefon:
Paryż, 23 lutego 1912 r.
Pan Ollagnier naczelny inżynier Spółki Hutnictwa i Stalownictwa Huty Bankowej
Szanowny Panie Inżynierze,
    W Pańskim ostatnim liście z 2 stycznia br. zaproponował nam Pan odnowienie na rok 1912 zasiłków i pomocy, które to Rada zadecydowała przyznać na rok 1911: panu Guffenti byłemu podmajstrzemu wielkich pieców 408 rubli; panu Knoff byłemu podmajstrzemu ciesielstwa, 480 rubli; pani Wicher wdowie po naszym byłym podmajstrzym murarki, 100 rubli.
    Jako że sytuacja każdego z zainteresowanych nie uległa zmianie Rada, na swoim ostatnim zebraniu zadecydowała przyznać im na rok 1912 powyższe zasiłki i pomoc, z zastrzezeniem, ze po upłynięciu bierzącego roku zasiłki i pomoc nie zostaną przedłużone o ile nie staną się przedmiotem ponownego rozpatrzenia.
    Z wyrazami szacunku,
    Administrator Oddelegowany
    (podpis nieczytelny)

Tłumaczenie: Maria Zachariasz Kuligowska

Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie zbiorów.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 24 Archiwalia - Dokumenty Kopalnie, huty, firmy - Huty - Huta Bankowa Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Muzeum Miejskie Sztygarka

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij