Legitymacja członkowska Jakóba Kuca

Opis:

Unikalna Książeczka Członkowska nr 1087 z 1924 roku, wystawiona na dane: Kuc Jakób (zarejestrowany przy sklepie stowarzyszenia). Czy pogrubiony fragment dotyczył żydowskich handlarzy?

„Działalność naszego stowarzyszenia opiera się na samopomocy członków; ze swych zadań stowarzyszenie wywiąże się tylko wtedy, gdy członkowie solidarnie poprą jego pracę. W tym celu każdy spółdzielca zawsze winien pamiętać o następujących obowiązkach:

1. Zakupy wszelkich towarów czyni w sklepie własnego stowarzyszenia. Każdy grosz wydany handlarzowi wzmacnja siły naszych wrogów i podrywa byt instytucji.

2. W miarę możliwośi powiększać udziały. Skoro stowarzyszenie zgromadzi większą sumę własnych kapitałów, to za te środki rozszerzy działalność i tym sposobem więcej korzyści przysporzy członkom.

3. Wszelkie sumy oszczędności wpłacać do kasy oszczędnościowej przy stowarzyszeniu.

4. Uczęszczać na walne zgromadzenia członków celem zapoznania się z działalnością stowarzyszenia i wypowiadać własne uwagi i życzenia.

5. Znajomych pouczać o zadaniach i zasadach ruchu spółdzielczego oraz zachęcać ich, aby zapisywali się do stowarzyszenia i popierali jego pracę.”

Pod danymi pieczątka:

Stowarzyszenie Spożywców
Robotników Chrześcijańskich
w Dąbrowie-Górniczej

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Dokumenty Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Spożywców Robotników Chrześcijańskich

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij