Gołonóg Florowska (obecnie Piłsudskiego) 1968 . Z archiwum A.Zugaj