Informator Powszechny Rzeczypospolitej Polskiej z Kalendarzem P. P. na Rok 1925. R. 4_61