dabrowa_gornicza_dziennik_zachodni_reprodukcja_sztygarka_miedzywojenna