dabrowa_gornicza_adam_drozdz_rok_1953_ulica_starowiejska_widok_na_dworzec_kolejowy