dabrowa_gornicza_adam_drozdz_rok_1953_skrzyzowanie_ulic_koscielnej_laski_i_stara_wies