dabrowa_gornicza_adam_drozdz_rok_1953_ulica_folwarczna_i_poczatek_starowiejskiej