dabrowa_gornicza_adam_drozdz_rok_1953_ulica_florowska_i_pierwsze_wykopy