dabrowa_gornicza_tramwaj_na_sobieskiego_obok_huty_bankowej