dabrowa_gornicza_adam_drozdz_rok_1953_transport_konny_na_budowie