dabrowa_gornicza_adam_drozdz_rok_1953_budowa_pierwszych_blokow