dabrowa_gornicza_poliart_zjazd_absolwentow_emilia_zawidzka