Przed halą Huty Bankowej

Opis:

Informacja przysłana przez Aleksandra Wolskiego:

Urządzenie, które widać na fotografii to młot parowy Q-10 T. Służył do kucia przedkuwek na obręcze kolejowe i pierścienie kuto-walcowane. Stoi dokładnie w tym samym miejscu, w którym zamontowano go kilkadziesiąt lat temu. W tym miejscu stały hale „Wydziału Młotowni W-26”. Obok młota do dziś istnieją pozostałe hale starego wydziału „obręczarni”, które Huta Bankowa nadal użytkuje i którymi pieczołowicie się opiekuje i konserwuje jako, że stanowią wspaniały przykład przemysłowego budownictwa końca XIX i pocz. XX w.  Oprócz tego młota, który pozostał na swoim miejscu, były jeszcze młoty Q-3T i Q-6T. Ten pierwszy stoi obecnie przed Sztygarką.

Legenda głosi, że szef wydziału nie musiał mieć telefonu, by wiedzieć, że na wydziale wystąpiła awaria i przerwano produkcję. Mieszkał nieopodal huty i gdy przestały drżeć szklanki w kredensie, wskutek uderzeń młota, natychmiast dzwonił do majstra z pytaniem o powód przerwy.

Podziękowania dla Wojciecha Bańskiego za udostęnienie prywatnego archiwum oraz dla Aleksandra Wolskiego za dostarczenie dokładnego opisu fotografii. 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 24 Archiwalia - Fotografie Kopalnie, huty, firmy - Huty - Huta Bankowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5240elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij