Agitatorzy w Dąbrowie Górniczej

Opis:

Artykuł z „Trybuny Robotniczej” nr 57 (2801) z 6 marca 1953 roku:

Praca grup agitatorskich w Dąbrowie Górniczej

W Dąbrowie Górniczej istnieje 13 grup agitatorskich, skupiających 591 agitatorów. Ich pracą w zakładach produkcyjnych kierują osobiście sekretarze POP, prowadząc z nimi narady instrukcyjne i pogadanki na tematy polityczne. W kopalni „Generał Zawadzki” i w hucie „Dzierżyński” narady takie prowadzone są systematycznie dwa – trzy razy w miesiącu. Na naradach omawiane są zagadnienia polityczne i produkcyjne.

Dobór agitatorów jest na ogół właściwy, gdyż 386 bierze udział we współzawodnictwie pracy, a wielu z nich wysoko przekracza zobowiązania. Dla podniesienia ich poziomu politycznego, objęto szkoleniem partyjnymi znacznie większą ilość agitatorów niż w latach poprzednich.

Egzekutywa KM stwierdziła jednak, że poza POP kop. „Generał Zawadzki”, hutą „Dzierżyński” i „FUM”, które pracują systematycznie z agitatorami, w pozostałych zawadach praca grup agitatorskich jest słaba i niesystematyczna wskutek braku narad i kontroli pracy agitatorów.

Wydział Propagandy KM, zajmując się pracą agitatorów w dużych zakładach, zapomniał o mniejszych i nie kontrolował ich pracy. Egzekutywa KM zobowiązała Wydział Propagandy do systematycznej kontroli pracy agitatorów i udzielania pomocy POP w ich instruowaniu, a sekretarzom POP poleciła stale kontrolować pracę agitatorów.

Podziękowania dla Aleksandra Wolskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Feliksa Perla - 10 Kopalnie, huty, firmy - Kopalnie - Paryż Bibliografia - Czasopisma i gazety - Trybuna Robotnicza

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5812elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij