Wystawa rolniczo-ogrodnicza w Strzemieszycach

Opis:

Artykuł prasowy z gazety „Polonia” z 1934 roku.

Wystawa rolniczo-ogrodnicza w Strzemieszycach
Wielka frekwencja zwiedzających
W dniach od 1 do 3 bm. w Strzemieszy­cach zorganizowano wystawę rolniczo-ogrod­niczą, i pierwszą tego rodzaju w Zagłębiu. Wystawę urządzono i inicjatywy miejsco­wego Kółka Rolniczego z p. Lisem, prezesem na czele, oraz przy bardzo czynnym -współ­udziale miejscowego Koła Gospodyń Wiej­skich. Komitet wystawy tworzył pp. T. Lis, W. Wójcik, L. Paszkowski. A. Krynicki, W. Kasprzyk. K. Mianowska, Makarczyński, Wi­tas, Macherowa, Wojtasikowa, Borglikowa, Grymowa, Walugowa, Surkowa, J. Bagińska, Ćwiertniakowa i Sternik.
Inicjatorzy napotykali na wielkie trudno­ści, co ich jednak nic zraziło, a duże po­wodzenie tej imprezy przyniosło im prze­świadczenie że praca i wysiłek ich nie po­szły na marne. W ciągu zaledwie 3 dni wy­stawę zwiedziło ponad 10 tys. osób. Oraz około 2 tys. młodzieży szkolnej z okolicy.  Szkoły zwiedzały wystawę zbiorowo, oglą­dając masę eksponatów z wielkiem zainte­resowaniem. A było co oglądać, bo na wy­stawę przysłały swe bogato eksponaty naj­poważniejsze firmy z Zagłębia, a nawet z Katowic.
Kółka Rolnicze, Kota Gospodyń Wiejskich, szkoły, firmy ogrodnicze ł osoby prywatne wystawiły najlepsze zboża, maszyny rolnicze, drzewka owocowe, ule i pszczoły, nawozy sztuczne, hafciarstwo. roboty ręczne itp. Spejalną uwagę zwracały klatki z kanarkami oraz piękne okazy królików i drobiu. Uni­wersytet Powsz. w Czeladzi wystawił jed­wabniki w ich rozwoju biologicznym, zakład ogrodniczy Dietla z Sosnowca piękne okazy drzew, kwiatów i roślin południowych, p. Ciepliński z Ujejsca pokazał aż 45 odmian owoców. Z wystawy dokonano szeregu zdjęć, a najlepsze eksponaty zostaną nagrodzone. Nazwiska nagrodzonych jeszcze dotąd nie są znane.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Krzysztof Kulik Bibliografia - Czasopisma i gazety - Polonia Dzielnice - Strzemieszyce Wielkie Uroczystości i wydarzenia - Wystawy

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5388elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij