Górniczy dyplom – 25 lat pracy

Opis:

Ministerswo Górnictwa, Dąbrowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Sosnowcu (pieczęć) – Dyplom Honorowy za 25-letnią pracę w przemyśle węglowym dla p. Władysława Brodzińskiego (górnik kopalni Gen. Zawadzki). Dąbrowa Górnicza dn. 4.12.1952. Poniżej nieczytelny podpis dyrektora.

Podziękowania dla p. Andrzeja Nowaka za udostępnienie rodzinnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Andrzej Nowak Archiwalia - Dokumenty - Dyplomy Archiwalia - Stemple i pieczątki

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4175elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij