Dombrowa Gliniaki – kennkarte

Opis:

Unikalny dokument z czasów II wojny światowej tzw. kenkarta czyli dowód tożsamości wydawany przez władze niemieckie wszystkim nie-niemieckim mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli piętnasty rok życia.

Kenkarty Polaków miały kolor szary, Żydów i Cyganów żółty; Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów i Górali (traktowanych jako ludność pochodzenia niemieckiego Goralenvolk) niebieski. Dokumenty mniejszości oznaczone były dodatkowo literami: J (Żydzi), R (Rosjanie), W (Białorusini), K (Gruzini), G (Górale), Z (Cyganie). Przy odbiorze pobierano odciski palców wskazujących obu rąk, umieszczanych na karcie rozpoznawczej.

Ta kenkarta należała do Barbary Zaporowskiej urodzonej 27 listopada 1915 w dąbrowskiej dzielnicy Gliniaki.

Podziękowania dla Szymona Hnatowa za udostępnienie prywatnego archiwum.

 

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum Archiwalia - Dokumenty - Dowód tożsamości Archiwalia - Stemple i pieczątki

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5125elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij