Wyniki wyszukiwania: odlewnia

 • 1946 - Odlewnia Huty Bankowej

  Fotografia datowana na 25.09.1946 rok, przedstawia grupę hutników w odlewni.

  Podziękowania dla p. Przemysława Kowalskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 1928 - Odlewnia PSGiH

  Fotografia z warsztatów odlewnicznych dawnej Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej czyli późniejszej Sztygarki.

  Podziękowania dla Rodziny śp. Włodzimierza Starościaka, która udostępniła jego kolekcję oraz dla Mai Szwedzińskiej za koordynację przekazania archiwum.

   

  Więcej
 • 1926 - Fitzner-Gamper - odlewnia

  Zdjęcie z zasobów dąbrowskiego Muzeum opisane jako DEFUM. Dzięki Wojciechowi Morawskiemu ustaliłem, że zdjęcie wykonano w 1926 roku czyli była to hala Zjednoczonych Fabryk Maszyn Kotłów i Wagonów L. Zieleniewski
  i Fitzner-Gamper S.A.

  Prośba o kontakt osób, które mogłyby dostarczyć dokładniejszych informacji.

  Podziękowania dla Muzeum Miejskiego "Sztygarka" za udostępnienie zbiorów.

  Więcej
 • 1938 - Odlewnia Wszelkich Metali - Bolesław...

  Reklama z "Chrześcijańskiego Informatora Zagłębia Dąbrowskiego na rok 1938":

   

  Odlewnia Wszelkich Metali
  BOLESŁAW PLUCINSKI
  Dąbrowa Górnicza, Chopina 10

  specjalność: precyzyjne, drobne odlewy,
  bronzowe, mosiężne, miedzian, aluminio-
  we, itp. w-g modeli, rysunków lub wzorów.
  Odlewy wykonujemy ściśle p-g własnych
  lub żądanych składników metali.

   

  Więcej
 • 1934 - Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych...

  Reklama z "Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego":

   

  Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych Huta Bankowa

  Zakłady w Dąbrowie Górniczej

  Siedziba Zarządu: Paryż, 91 ul. St. Lazare

   

  Kapitał przeznaczony na działalność w Polsce 15.000.000 zł.

  Administrator odpowiedzialny w Polsce - Andrzej Garbiński, Warszawa, Foksal 11

   

  Przedmiot przedsiębiorstwa: 1) Kopalnie rudy żelaznej w Poraju, koło Częstochowy 2) Huta żelazna: Wielkie piece, stalownie, walcownie żelaza i blachy. Odlewnia żelaza i stali. Młotownia. Akcesorja kolejowe. Bandażownia. Napęd: 11 maszyn parowych - 8,550 HP., 514 silników elektrycznych - 12.020 HP. Przedsiębiorstwa pokrewne, związane ekonomicznie z Hutą Bankową: Gwarectwo "Hrabia Renard" w Sosnowcu, Franko-Polskie Towarzystwo Górnicze w Dąbrowie Górniczej, Francustkie Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Metalurgicznego w Polsce, Radomsko.

   

  Więcej

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Wyszukiwaniew naszej bazie

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

3586elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Statystyki grafikw serwisie

Fotografia : 2438

Pocztówka : 481

Dokument : 189

Reklama : 150

Artykuł : 100

Mapa : 86

Inne : 45

Rycina : 43

Dawne - nowe : 13

Judaica : 13

Druki ulotne : 4

Mapa kolonii Łabędzka 1970-80 : 1

piecz : 1

Obraz : 1

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij