Ostatnio dodane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 180
 • W budynku kina ARS

  Niecodzienne ujęcie - w latach dziewięćdziesiątych w budynku kina ARS był fast food. Na zdjęciu cennik baru MC DONAL.

  Podziękowania dla p. Kamila Potockiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 1993 - Targ na Placu Waszyngtona

  Fotografia wykonana 16.07.1993 roku - dzięki niej można przypomnieć sobie, jak wyglądał Plac Waszyngtona, kiedy funkcjonowało tam targowisko.

  Podziękowania dla p. Ewy Blachy za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 1986 - Huta Katowice, Ząbkowice

  Wybrane opisy z mapy: Huta Katowice, Tworzeń, Starosiedle, Ząbkowice, zakł. dolomit., Bielowizna, piek., Łosień, Kazdębie, koksownia, Krakówka, Okradzionów, Majorat, Wygiełzów, Czworaki, Sikorka, Smardz, Tucznawa, Bugaj, Chruszczobród, Trzebyczka, Str. Wieś, Przemiarki, Ciernie, Łęka,  Wypaleniska, tucz. trzody, Zagórcze, Dąbrówka, Męczywoda, Pilecko, Bukowa Góra, Podbuczyny, Gródki, Trzebiesławice, Chruszczobród-Piaski, Pustkowie, Wiesiółka.

  Cała mapa dostępna tutaj - plik ~4,5MB.

   

  Więcej
 • Stanisław Kontkiewicz - senior

  Jedna z bardziej zasłużonych osób dla Dąbrowy Górniczej. Człowiek o wielu zainteresowaniach i aktywnościach.

  - członek zarządu Towarzystwa Pomocy dla Biednych Chrześcijan w Dąbrowie
  - dożywotni wiceprezese Zarządu Towarzystwa Kopalni Węgla Flora
  - prezes Stowarzyszenia Spożywczego "Nadzieja" w Dąbrowie Górniczej
  - założyciel i przewodniczący Sekcji Górniczo-Hutniczej Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu w Dąbrowie Górniczej
  - twórca amatorskiego zespołu aktorskiego w Dąbrowie Górniczej
  - dyrektor gołonoskiej kopalni "Flora"
  - twórca i członek zespołu redakcyjnego Przeglądu Górniczo-Hutniczego wydawanego w Dąbrowie
  - Prezes Dąbrowskiego Towarzystwa Muzycznego
  - inżynier górniczy
  - propagator języka polskiego w górnictwie (dominował niemiecki)
  - współorganizator Sztygarki, członek dyrekcji i wykładowca mineralogii, petrografii, geologii i języka polskiego
  - badacz geologii
  - autor ponad 50 prac z zakresu geologii

   

  Więcej
 • Rewers - Szkoła górnicza

  Kolejna niezwykła pocztówka z kolekcji p. Przemysława Woźniaka - awers dostępny tutaj.
  Na chwilę obecną to trzecia pocztówka z tej serii, wydanej na przełomie XIX i XX wieku. Kto podejmie się odczytania tekstu?

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Widok z Dąbrowy - Szkoła górnicza

  Kolejna niezwykła pocztówka z kolekcji p. Przemysława Woźniaka - rewers dostępny tutaj.

  Widok z Dąbrowy
  Szkoła Górnicza

  Na chwilę obecną to trzecia pocztówka z tej serii, wydanej na przełomie XIX i XX wieku. Kto podejmie się odczytania napisów?

  Podziękowania dla p. Przemysława Woźniaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 2015 - 99 lat historii

  Artykuł z "Dębowego Pulsu Miasta (11.2015), który z przyjemnością mogłem napisać i podzielić się kilkoma informacjami.

  Sylwester Dominik -  99 lat historii Dąbrowy Górniczej – czy to dużo?

  Czy ten relatywnie niedługi okres (dla porównania: kopalnia Reden powstała 219 lat temu, Huta Cynku „Konstanty” 200 a Huta Bankowa 181 lat temu) pozwolił nam na poznanie miasta? Czy wszystko już wiemy o naszym mieście? Przecież nie mamy kilkusetletniego rynku czy choćby starówki, nie prowadzimy prac archeologicznych na szeroką skalę, nie publikowaliśmy dziesiątek historycznych opracowań... Spotkałem się wielokrotnie z opiniami, że „u nas nie było nic, co byłoby interesujące”.
  Już w 1929 roku Marian Kantor Mirski pisał na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”: „Zagłębie Dąbrowskie pod względem opisów zabytków przeszłości jest dziwnie zaniedbane. Zdawać by się mogło, że poza dymiącymi kominami kopalń, hut i przędzalni, nic tu nie ma godnego uwagi. A przecież tak nie jest”. Spróbuję na łamach najbliższych DPM przybliżyć Państwu kilka dąbrowskich historii, opartych na artykułach z minionych czasopism, mapach, opowieściach mieszkańców. Będzie mowa m.in. o torze motocyklowym, zaginionej bibliotece Sztygarki, poszukiwaniach synagogi, grobowcach, bohaterskich harcerzach, produkcji czołgów, zuchwałych kradzieżach, włoskich jeńcach, operze czy dąbrowskim akcencie twórcy nowojorskiej "statuy wolności". Nie zabraknie też miejsca na zapomnianych patronów
  Pamiętam moje zaskoczenie, kiedy pierwszy raz oglądałem niemiecką mapę miasta z 1940 roku – inny układ ulic (kilka zaplanowanych do budowy), stare kopalnie w centrum miasta, nie istniejące zakłady pracy. W końcu Park Zielona – system ścieżek, fontanna, tzw. Okrąglak (krąg taneczny), Czarna Przemsza przepływająca metry od basenu, stadion! Z analizy innej mapy wynika, że tor motocyklowy był najprawdopodobniej na jego obrzeżu. Na zdjęciu satelitarnym wyróżnia się jeszcze jego kształt – symulacja wskazuje obwód około 0,5 km. Budowa toru motocyklowego na Zielonej wymagała dużego wysiłku organizacyjnego – świetnie to widać na fotografii z 7 marca 1935 roku: mnóstwo ciężkiego sprzętu, karawana ciągnąca kolejne wagoniki. Czy na czas budowy mogła powstać tymczasowa linia kolejowa, po której dowożono kruszywo, łupki i pozostałe materiały budowlane?
  Do tej pory można w tym miejscu parku napotkać na fragmenty usypane z łupek ilastych. Póki co nie znalazłem potwierdzenia, że tor został kiedykolwiek ukończony i czy odbywały się na nim jakiekolwiek wyścigi. Może ktoś z Państwa dysponuje takimi informacjami?

  Jeszcze mnóstwo informacji wymaga wyjaśnień, miasto wciąż czeka na odkrycie swoich tajemnic… Nowe zapytania rodzą się równie często jak dopasowanie kolejnych puzzli do historycznej układanki, a nić wzajemnych zależności między dąbrowskimi rodzinami, firmami, dawnymi reklamami, budynkami i wydarzeniami wydaje się być coraz mocniejsza. Zapraszam Państwa na www.dawnadabrowa.pl , gdzie prezentuję dąbrowskie archiwalia. Może ktoś z Was dołączy się do tkania historii?

  Więcej
 • 1996 - Łąka przy ul. Katowickiej

  Kiedyś był tu zielony teren, był i staw nazywany Gliniakiem (łowiono tam nawet ryby). Część mieszkańców określa tą przestrzeń jako park. Potem utworzono tutaj parking dla sklepu REAL przy ulicy Katowickiej. W tle widać budynek na Staszicu, gdzie jest Oberża Żar (dawniej Juran). Jego pierwotnym przeznaczeniem były biura dla huty szkła Staszic.

  Podziękowania dla Wojciecha Bańskiego za udostęnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • 1917 - Rewers z Granicy

  Rewers pocztówki z pozującymi żołnierzami austro-węgierskimi. Pocztówka wysłana 17.05.1917 roku przez:

  Karl Teaschar (Tlaschar?)
  ...
  m. Kazimierz
  ... Postamt Granica
  Polen
  KAZIMIERZ K.u.K.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • 1917 - Żołnierze austro-węgierscy

  Pierwsze zdjęcie tego typu wśród kilku tysięcy, które znam, z pozującymi żołnierzami austro-węgierskimi. Pocztówka wysłana 17.05.1917 roku. Z tyłu fotografii, obok bryły kościoła można dostrzec wyraźnie zabudowania klasztoru oraz tunel ze schodami. Rewers niestety mocno nieczytelny.

  Podziękowania dla Rafała Piętki za udostępnienie swojej kolekcji.

  Więcej
 • 1914 - Monolit z kop. Paryż

  Artykuł z czasopisma "Ziemia" nr 21 z 23.05.1914. 

  „Gorączka złota, ujawniająca się oddawna w Zagłębiu naszem w coraz to większych, coraz zachłanniejszych rozmiarach, doprowadza przemysłowców, w lwiej  wprawdzie części cudzoziemców, do brutalnego lekceważenia najelementarniejszych kulturalnych aspiracyi społeczeństwa naszego. W krajach Zachodu, posiadających starą, wiekami zdobywaną i uświęcaną kulturę, w krajach, z których głównie rekrutują się więksi przemysłowcy nasi, z pietyzmem ochraniają i konserwują wszelkie zabytki przyrody ojczystej, wszystko — co dla nauki wogóle, a dla krajoznawstwa w szczególności może mieć jakąkolwiek wartość i znaczenie. Mała Szwajcarya na kontynencie przoduje bodaj pod tym względem. Przejawia się w tej ochronie skarbów przyrody oj-czystej, poza podziwem ukrytego w nich piękna, gorące przewszystkiem umiłowanie kraju i nauki, wypływające z najszlachetniejszych pierwiastków natury ludzkiej. U nas dzięki apatyi i bierności społeczeństwa ci sami przedstawiciele narodów o wysokiej kulturze i cywilizacyi zachowują się bezkarnie, tak jak dzika horda najeźdźców.

  Świeżo zaszedł fakt, do głębi oburzający miłujących szczerze kraj ludzi. Wiadomo, że Zagłębie Dąbrowskie, choć przedstawia na całej swej przestrzeni część tylko małą wielkiego Zagłębia Śląskiego, wyróżnia się od tego ostatniego zawartością potężnej seryi pokładów węglowych, z których t. zw. pokład „Reden” należy do najgrubszych w Europie. Dosięga on w niektórych miejscowościach (a między innemi na kopalni „Paryż“) 16-20 metrów grubości. Odsłonięcie takiego pokładu wgłąb, choć na nieznacznej tylko przestrzeni przy robotach odkrywkowych górniczych przedstawiało dla nauki a w szczególności dla geologii i krajoznawstwa niezwykłe znaczenie, każdy bowiem z pilniejszych badaczy mógł bezpośrednio przy świetle dziennem, a nie w mrokach kopalni obserwować naturalne zjawisko układu tektonicznego pokładu, jego imponującą grubość i nachylenie, jego wewnętrzną strukturę i uwarstwienie w odsłoniętych przekrojach, gatunek wreszcie i składniki obce zawartego w niem węgla. Taki odsłonięty (jak to widzimy na rycinie) olbrzymi monolit węgla przedstawiał przepiękny w układzie naturalnym, jak gdyby „żywy” okaz muzealny, którym się szczycić mogło Zagłębie i kraj cały. I taki okaz monolit - dzięki obywatelskim pobudkom dawnego zarządu kopalni „Paryż“, pobudkom i uczuciom, idącym w myśl często ujawnionych życzeń uczonych przyrodników, posiadało Zagłębie nasze na odkrywce wspomnianej kopalni „Paryż”. Był to okaz imponujący, którym się wielu zagranicznych uczonych zachwycało, a który był dobrze znany licznym wycieczkom krajoznawczym. Utrwalano go często na kliszy i w rysunku i u stóp jego słuchano poga-danek na temat powstawania węgla.

  Aliści podczas tegorocznej zimy nadszedł okres podniesienia się zwykłej gorączki złota w przemyśle węglowym, okres wzmożonej do maksimum intensywności w eksploatacyi węgla i ulubieniec krajoznawców, przepiękny monolit węgla kamiennego, budzący podziw wpośród uczonych Zachodu padł pod kilofami górników. Brutalnie, po barbarzyńsku poszarpano i zniszczono na zawsze niezwykły, wspaniały pomnik martwej przyrody ojczystej, pomnik, jakiego podobnego nie posiada Europa, pomnik uosabiający bogactwo naturalne naszego kraju, pomnik, do którego zachowania, zdawałoby się, ma prawo rościć pretensye całe społeczeństwo nasze. Zniszczono na zawsze jedyny w swoim rodzaju zabytek przyrody!“

  Więcej
 • 1914 - Monolit z Dąbrowy

  Mało wyraźne zdjęcie ale jedyne, które pokazuje skalę tej bryły węgla w dąbrowskiej kopalni Paryż. Przed monolitem, jak również w jego wnętrzu, ustawiło się kilkanaście pozujących osób.  Fotografia i artykuł pochodzą z czasopisma "Ziemia" nr 21 z 23.05.1914. 

   

  Więcej
 • 1938 - Największe miasta w Polsce

  Dąbrowa Górnicza w zestawieniu największych miast II Rzeczypospolitej. Żródło: "Obraz Polski dzisiejszej - fakty, cyfry, tablice".

  Więcej
 • 2015 - Fachtman na sosnowieckim cmentarzu

  Nagrobek wykonany przez dąbrowskiego rzemieślnika, Fachtmana, na cmentarzu w Maczkach.

  Podziękowania dla Pawła Ptaka za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Tabliczka linii 27

  Bardzo niecodzienna, dąbrowska pamiątka. Informacje od Wojciecha Bańskiego: Ostatni raz korzystano z tego szablonu około 1990 roku, jak malowali numery w świeżo zakupionych Jelczach M11 w Gołonogu.
  W tych modelach autobusu nie używano numerów na dyktach, tylko one fabrycznie miały takie "filmy", chyba płócienne zamontowane w takich kasetach plastikowych. To były Jelcze M11 z zakresu numerów bocznych 2647, 2655, 2659, 2660, 2661, 2666.

  Linia 27 dojeżdżała wtedy do Katowic (ul. Kopernika) a potem do ul. Mickiewicza. Linie 27 i 18 to jedne z najstarszych linii autobusowych w Dąbrowie Górniczej.

  Podziękowania dla Wojciecha Bańskiego za informację oraz opis.

  Więcej
 • Ulica Ludwika Waryńskiego

  Tabliczka ze współczesnej ulicy Związku Orła Białego. Wcześniej nosiła miano ulicy Ludwika Waryńskiego.

  Podziękowania dla Daniela Wróblewskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Fragment torowiska w Strzemieszycach

  Wycinek planu torowiska z budynkiem strzemieszyckiego dworca oraz charakterystyczny, eliptyczny, dojazd (plik w wyższej rozdzielczości).

  Podziękowania dla p. Andrzeja Kontkiewicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Fragment torowiska w Gołonogu

  Wycinek planu torowiska z budynkiem gołonoskiego dworca (plik w wyższej rozdzielczości). Moją uwagę przyciągnął m.in. park - ciekawe, czy kiedykolwiek zdążył powstać?

  Podziękowania dla p. Andrzeja Kontkiewicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Rzut boczny dworca

  Unikalny materiał - projekt bocznej elewacji dworca kolejowego w Gołonogu. Wygląda na to, że zadaszenia było z trzech stron budynku. Napis oznacza: Fasada boczna.

  Podziękowania dla p. Andrzeja Kontkiewicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
 • Projekt gołonoskiego dworca

  Unikalny materiał - projekt elewacji dworca kolejowego w Gołonogu. Na wieży napis Dąbrowa. Warto zwrócić na misterne, drewniane zdobienia w obrębie dachu. Napis oznacza: Fasada od strony drogi.

  Podziękowania dla p. Andrzeja Kontkiewicza za udostępnienie prywatnego archiwum.

  Więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .. 180

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Wyszukiwaniew naszej bazie

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

3586elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Statystyki grafikw serwisie

Fotografia : 2438

Pocztówka : 481

Dokument : 189

Reklama : 150

Artykuł : 100

Mapa : 86

Inne : 45

Rycina : 43

Dawne - nowe : 13

Judaica : 13

Druki ulotne : 4

Mapa kolonii Łabędzka 1970-80 : 1

piecz : 1

Obraz : 1

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij